AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS UUDISTUU

Mieti mitä osaat ja sano se ääneen!

 

 

Ammatillinen peruskoulutus uudistuu elokuussa 2015. Et enää opiskele vain koulua ja tenttejä varten, vaan opintojesi tavoitteena on osaaminen työelämässä. Opiskelusi on joustavaa ja valinnan mahdollisuuksia on entistä enemmän. Uudistus koskee niin uusia kuin jatkavia ammatillisen tutkinnon suorittavia opiskelijoita.

Mistä on kyse | Hehku!

MISTÄ ON KYSE?

 

Uudistus on osa euroopanlaajuista ECVET-järjestelmää.

 

Opiskelijalle | Hehku!

OPISKELIJALLE

 

Et enää opiskele vain koulua ja tenttejä varten, vaan opintojesi tavoitteena on osaaminen työelämässä.

Työnantajalle | Hehku!

TYÖNANTAJALLE

 

Jatkossa opiskelu perustuu työelämässä vaadittavaan osaamiseen ja ammattitaitoon.

 

YLEISEUROOPPALAINEN ECVET-JÄRJESTELMÄ HELPOTTAA OSAAMISEN HANKKIMISTA YLI RAJOJEN

 

Hehku!Taustalla tutkintouudistus ja eurooppalainen ECVET-järjestelmä

 

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistuksen myötä Suomessa siirrytään noudattamaan eurooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmää eli ECVET- järjestelmää, jossa keskeistä on opintojen osaamisperusteisuus.

 

Opintojen eteneminen mitataan tulevaisuudessa osaamispisteillä, jotka kertovat osaamisesta ja ammattitaidosta. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä niin koti- kuin ulkomailla ja edetä joustavasti omaa opintopolkuaan. Uudistuksella halutaan tukea työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta Euroopan unionin alueella sekä elinikäistä oppimista.

 

 

Lue Euroopan komission tiedote aiheesta

OPISKELIJALLE

 

Hehku!

Mieti mitä osaat ja haluat
Tunnista vahvuutesi
Osaa opiskelemasi työelämässä
Hehkuta osaamistasi!

 

Ammatillinen peruskoulutus uudistuu elokuussa 2015. Et enää opiskele vain koulua ja tenttejä varten, vaan opintojesi tavoitteena on osaaminen työelämässä. Opiskelusi on joustavaa ja valinnan mahdollisuuksia on entistä enemmän. Uudistus koskee niin uusia kuin jatkavia ammatillisen tutkinnon suorittavia opiskelijoita.

 

Sinä päätät minkä polun valitset

Uudistus lisää valinnan mahdollisuuksiasi ja voit rakentaa opintopolkusi omien tavoitteittesi mukaan. Osaamisestasi on sinulle hyötyä, oli se opittu ennen kouluopintoja, koulussa, töissä, työssäoppimisjaksoilla tai vaikkapa harrastuksissa. Tärkeintä on, että se vastaa työelämän tarpeita ja osaaminen voidaan osoittaa ja tunnustaa. Osaamisesi työelämässä on tutkinnon tavoite.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

– Voit tehdä entistä yksilöllisemmän urasuunnitelman ja sitä tukevia erilaisia opiskeluvalintoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

– Opiskelusi on joustavaa, valinnan mahdollisuuksia on entistä enemmän

– Aiempi, sekä muualta kuin koulusta oppimasi osaaminen otetaan huomioon opiskelussasi

– Tutkinnossa arvioidaan osaamistasi kirjallisten kokeiden ja tenttien sijaan.

– Osaamispisteet kertovat osaamisestasi. Opintoviikot poistuvat.

– Olet suorittanut tutkinnon, kun osaamisesi vastaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia

 

Taustalla tutkintouudistus ja eurooppalainen ECVET-järjestelmä

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistuksen myötä Suomessa siirrytään noudattamaan eurooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmää eli ECVET- järjestelmää, jossa keskeistä on opintojen osaamisperusteisuus. Opintojen eteneminen mitataan tulevaisuudessa osaamispisteillä, jotka kertovat osaamisesta ja ammattitaidosta. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä niin koti- kuin ulkomailla ja edetä joustavasti omaa opintopolkuaan. Uudistuksella halutaan tukea työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta Euroopan unionin alueella sekä elinikäistä oppimista.

 

TYÖNANTAJALLE

 Hehku!
Ammatillisella
peruskoulutuksella saadaan työelämään osaavia ammattilaisia

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistus panostaa osaamiseen työelämässä 

 

Osaavan työvoiman tarve vaatii työelämälähtöisyyden lisäämistä. Tämän vuoksi ammatillinen peruskoulutus uudistuu elokuun alussa 2015. Jatkossa opiskelu perustuu työelämässä vaadittavaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Opiskelijan osaaminen arvioidaan käytännön työtilanteissa ja työtoiminnassa kirjallisten kokeiden sijaan. Osaamisen arviointi ilmaisee selvästi ja käytännössä mitä opiskelija osaa koulutuksen jälkeen. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa lisääntyy ja oppimisympäristöt monipuolistuvat. Teoriaa ja käytäntöä ei enää erotella, tärkeintä on ammattitaito ja osaaminen.

 

Työelämän ja koulun yhteinen kieli

Perustutkinnossa korostetaan työelämälähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta. Työelämälähtöisyys näkyy perustutkinnon rakenteessa. Oppiaineiden ja kurssien sijasta opiskellaan työtehtäviä. Työtehtävät muodostavat tutkinnon osan, joka vastaa työelämän työkokonaisuutta. Perustutkinto muodostuu näistä tutkinnon osista. Koulutuksen suunnittelussa ja opiskelussa, sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa, tehdään yhteistyötä työelämän kanssa.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

– Osaavan työvoiman tarve vaatii koulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämistä. Koulutukselle ja työelämälle tarvitaan yhteinen kieli.

– Opiskelussa kiinnitetään huomioita oppimistuloksiin ja osaamiseen, eli siihen, mitä opiskelijan pitää osata koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen

– Opiskelijakeskeisyyttä vahvistetaan. Opiskelu on joustavaa, valinnan mahdollisuuksia on entistä enemmän

– Oppimisympäristöt monipuolistuvat ja opiskelu työpaikoilla sekä erilaisissa oppimisympäristöissä lisääntyy.

hehku-banneri

down53-6

Hehku_kuvitus

Oppilaitokset

Ota yhteyttä eri oppilaitoksiin ja kysy lisää uudistuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

  • Ammattiopistolappia | Hehkuta!
  • SAKK | Hehkuta!
  • Lapin kesäyliopisto | Hehkuta!
  • Lapin ammattiopisto | Hehkuta!
  • LUC Matkaopisto | Hehkuta!
  • Santasport | Hehkuta!